Tin quan trọng

Thông báo cần biết

kế hoạch tuyển dụng cán bộ không chuyên trách phường 1

11

/admin/resource_actices/files/171_ TB tuyen dung nguoi hoat dong khong chuyen trach 2023.pdf

Điểm đến

Văn Thánh Miếu

50

Ai đã một lần đến thăm Văn Thánh miếu chắc không khỏi ngỡ ngàng, vì nơi vùng đất mới khai phá của châu thổ sông Cửu Long, lại có một công trình văn hóa thờ đức Khổng Tử, có cách nay gần 150 năm. Văn Thánh miếu đầu tiên được xây

Lĩnh vực Tôn giáo

Những quy định thủ tục về Tôn giáo

50

  STT NỘI DUNG TẢI VỀ 01 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tải về 02 Thủ tục  thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Tải vể 03 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tải về 04 Thủ tục  đăng ký chương trình

Video

tuyên truyền pháp luật "hòa giải tại tòa án"

1

https://www.youtube.com/watch?v=jRPRoBMtWyo

Thủ tục hành chính

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

2

/admin/resource_actices/files/BantinCCHCso30_PH (1).pdf

HĐND

KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ "TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT CÔNG" TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ CAO LÃNH0