» Hội đồng nhân dân

HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỄM BỆNH COVID-19
Đăng lúc: 21:15:06 29/04/2022
HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỄM BỆNH COVID-19


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ HỘ NGHÈO NEO ĐƠN
Đăng lúc: 08:52:53 28/03/2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ HỘ NGHÈO NEO ĐƠN


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX
Đăng lúc: 16:22:00 24/12/2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÓA IX
Đăng lúc: 13:54:07 02/09/2021

Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 1, Hội đồng nhân dân phường 1 khóa IX khai mạc kỳ họp thứ hai trong bối cảnh cả hệ thống chính trị phường đồng lòng ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là kỳ họp 6 tháng đầu năm 2021, nội dung chính của kỳ họp là phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xem xét, quyết định giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội,


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX
Đăng lúc: 11:07:29 27/08/2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP