» Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Tôn giáo

Những quy định thủ tục về Tôn giáo


Đăng lúc: 15:06:08 16/04/2018
 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
01 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tải về
02 Thủ tục  thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Tải vể
03 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tải về
04 Thủ tục  đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tải về
05 Thủ tục đăng ký người vào tu Tải về
06 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Tải về
07 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một phường Tải về