» Thông báo cần biết

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2018!


Đăng lúc: 08:50:43 24/08/2018

1. Nghỉ Lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2018 thực hiện theo thông báo số 67/TB-UBND, ngày 16/8/2018 của UBND Tỉnh (đính kèm).

2. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 02 tháng 9 năm 2018.

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >