» Thông báo cần biết

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022


Đăng lúc: 09:43:41 25/03/2022

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

Căn cứ vào việc lập kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2022 trên địa bàn phường 1.

Nay Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn phường 1 nếu có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (chuyển mục đích từ đất lúa, trồng cây lâu năm sang đất ở, đất sản xuất kinh doanh….) thì đến tại UBND phường 1 để đăng ký.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 1/4/2022

Hết thời gian nêu trên những hộ không đăng ký sẽ không được xem xét chuyển mục đích sử dụng đất vào năm 2022.

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >