» Thông tin tuyên truyền » Phổ biến - giáo dục pháp luật

thông báo tiêm vac cin
Đăng lúc: 10:23:53 20/04/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN COVID -19 Thực hiện công văn số 603/VSDTTU7 -TCQG về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vắc xin phòng chống Covid -19 AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023. Ủy ban Nhân dân phường 1 xin thông báo đến tất cả người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường về việc tiêm vắc xin ngừa covid 19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 và mũi 4 và tiêm mũi 5 ( nhắc lần 2) cho đối


NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY ĐỊNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đăng lúc: 09:34:28 28/03/2023

/admin/resource_actices/files/7_ PHAN I- DANH MUC TTHC CAP XA 19_8.pdf /admin/resource_actices/files/8_ Phan II - NOI DUNG TTHC CAP XA cap nhat 23_8.pdf  


tuyên truyền về bệnh mác bớc
Đăng lúc: 09:08:06 23/03/2023


công văn đăng ký tập huấn, đào tạo du lịch
Đăng lúc: 09:03:08 23/03/2023

/admin/resource_actices/files/Copy of CV gui xa, phuong lap danh sach tap huan du lich.pdf


tb tiêm vacin
Đăng lúc: 13:58:16 23/02/2023

/admin/resource_actices/files/thông báo vac xin.docx


kế hoạch xuất khẩu lao động đợt 3 năm 2022
Đăng lúc: 09:51:59 05/12/2022

/admin/resource_actices/files/KH tuyen don hang sap xep hanh ly San bay_NhatBan.pdf


BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH SỞI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH
Đăng lúc: 09:20:54 25/08/2022

/admin/resource_actices/files/BTT Soi - Rubella TTYT.pdf


 < 1 2 3 4 >  Last ›