» Thông tin tuyên truyền » Phổ biến - giáo dục pháp luật

tuyên truyền sốt xuất huyết
Đăng lúc: 08:52:07 19/08/2022


kế hoạch vận động nhân dân tiêm vaccin covid 19 của ban dân vận Thành ủy
Đăng lúc: 10:27:12 10/08/2022

/admin/resource_actices/files/90-CV BDVTU (tuyen truyen van dong nhân dân tiem vac xin phong COVID-19)_signed.pdf


công văn tuyên truyền 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Đăng lúc: 09:49:14 18/07/2022

/admin/resource_actices/files/222-CV TT ky niem 75 nam Ngay Thuong binh Liet sy_Tr_signed.pdf


Kế hoạch vận động tuyển chọn đưa người đi lao động tại nhật bản của tp cao lãnh
Đăng lúc: 09:19:44 18/07/2022

/admin/resource_actices/files/Copy of (9) KehoachXKLDsangNhatBan.pdf


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 100 NĂM NGÀY SINH ĐC VÕ VĂN KIỆT
Đăng lúc: 09:30:42 15/07/2022

/admin/resource_actices/files/Kem DCTT 100 nam Vo Van Kiet.doc


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 110 NĂM NGÀY SINH ĐC TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ
Đăng lúc: 09:28:31 15/07/2022

/admin/resource_actices/files/Kem DCTT 110 Dc Nguyen Van Cu.PDF


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
Đăng lúc: 09:25:58 15/07/2022

/admin/resource_actices/files/151-THONG BAO TUYEN SINH LOP 1 NAM HOC 22-23.pdf


TUYÊN TRUYỀN CHO VAY NẶNG LÃI
Đăng lúc: 08:47:08 13/07/2022


Tuyên truyền luật NVQS
Đăng lúc: 08:46:13 13/07/2022


 < 1 2 3 4 5 >