» Hội đồng nhân dân

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ SÁU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1
Đăng lúc: 08:51:46 07/08/2023
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ SÁU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX
Đăng lúc: 08:57:25 20/07/2023
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1
Đăng lúc: 09:50:22 27/03/2023
TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ "TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT CÔNG" TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ CAO LÃNH


NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND PHƯỜNG 1 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đăng lúc: 10:18:16 03/01/2023
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND PHƯỜNG 1 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX
Đăng lúc: 16:01:25 26/12/2022
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX
Đăng lúc: 14:21:46 21/12/2022
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX
Đăng lúc: 14:41:33 25/07/2022
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX
Đăng lúc: 14:52:22 13/07/2022
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


NQ ky hop thu ba HDND phuong
Đăng lúc: 16:20:03 04/07/2022
NQ ky hop thu ba HDND phuong


HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỄM BỆNH COVID-19
Đăng lúc: 21:15:06 29/04/2022
HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỄM BỆNH COVID-19


 1 2 >