» Thủ tục hành chính

Những quy định thủ tục về Công thương


Đăng lúc: 09:10:56 03/12/2018
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
01 Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công đê bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chiến lại Tải về
02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Tải về

 

 

Tin cùng chủ đề: