» Lĩnh vực Thanh tra

Những quy định thủ tục về Thanh tra


Đăng lúc: 15:53:05 17/04/2018
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
01 Tiếp công dân tại Phường Tải về
02 Xử lý đơn tại phường Tải về
03 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại phường Tải về
04 Thủ tục giải quyết tố cáo Tải về
05 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Tải về
06 Thủ tục công khai Bản kê khai Tải về
07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Tải về
08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Tải về
09 Thủ tục thực hiện giải trình Tải về

 

Tin cùng chủ đề: