» HĐND

HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỄM BỆNH COVID-19


Đăng lúc: 21:15:06 29/04/2022

     Kịp thời hỗ trợ khó khăn đột xuất cho đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 nhiễm bệnh COVID-19, sáng ngày 28 tháng 4 năm 2022 Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã thăm và hỗ trợ cho 11 vị đại biểu nhiễm bệnh, mỗi phần trị giá 500.000 đồng trích từ kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân phường.

    Qua buổi thăm hỏi, Thường trực Hội đồng nhân dân chia sẻ với những khó khăn của các vị đại biểu trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, đồng thời Thường trực Hội đồng nhân dân cũng nhắc nhở và đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại biểu dân cử trong việc truyền đạt ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền.

     Hội đồng nhân dân phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 hiện nay có 19 vị đại biểu, hoạt động thành 5 nhóm. Thường trực Hội đồng nhân dân phường gồm 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch chuyên trách và 02 trưởng Ban hoạt động kiêm nhiệm.

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >